Dagen: vrijdag | 11-09-2007

Vrijdag een bijzondere dag 

“O gelovigen, wanneer de oproep tot het gebed op vrijdag wordt afgekondigd, haast u dan tot de gedenking van Allah en verlaat de handel.
Dit is beter voor u als u het weet.”

Vrijdag is een zeer gezegende dag in de week.
Toen de Profeet Iesaa, vrede zij met hem, tegen Zijn volgelingen zei om vrijdag de dag van Aanbidding te kiezen, gaven zij antwoord dat zij niet de dag waarop de joden bidden willen, maar een dag daarna en zij kozen voor zondag. De volgelingen van de heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam werden vereerd met vrijdag als de dag van bijzondere Aanbidding (Salaat-e-Djoema’a).

De heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam heeft over vrijdag het volgende gezegd: “De beste dag waarop de zon opkomt is vrijdag. Dit is de dag waarop de Heilige profeet Adam, vrede zij met Hem, is geschapen, de dag waarop Hij de Paradijs is binnen getreden. En dit is de dag waarop Hij vanuit het Paradijs naar de aarde is gedaald. En de Laatste Dag zal ook op vrijdag zijn.”

In een andere Overlevering lezen wij, dat zelfs op vrijdag de heilige Profeet Adam, vrede zij met hem, Zijn aardse leven heeft beëindigd. En op een bepaald tijdstip van vrijdag zal Allah, de Verhevene, wanneer een dienaar iets aan Hem vraagt, deze zeker verhoren, zolang het geen Haraam betreft.

Imaam Ahmad en Imaam Tirmiezie, mogen zij Allah behagen, hebben middels Abdullah Bin Oemar Radie Allahoe Ta’ala Anhoem als volgt verhaald: “De heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd, dat wanneer een moslim op vrijdag of de nacht van donderdag komt te overlijden, dan zal Allah, de Verhevene, hem vrijheid schenken tegen misleiding (Fietna) in het graf.”

Al deze Overleveringen geven aan hoe belangrijk vrijdag is. Een zeer verheven dag waarin vele gebeurtenissen plaats hebben gevonden en waarin Aanbiddingen zegenrijk beloond zullen worden. Elke dag heeft zijn waarde, maar vrijdag is de leider der dagen. De Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam heeft dan letterlijk ook gezegd: “De beste dag bij Allah, de Verhevene, is vrijdag. Het was de gewoonte van de Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam om vrijdags zieken te bezoeken en sadaqa uit te geven.
 In een Overlevering van de Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam lezen wij: “Hij die vrijdags vast, een zieke bezoekt, een begrafenis bijwoont en sadaqa geeft, voor hem zal het Paradijs verplicht gesteld worden.”

Ook was het een onberispelijke gewoonte van de Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam om elke vrijdag  Zijn heilige nagels te knippen en Zijn snorharen te korten, voordat Hij naar het vrijdagsgebed vertrok. En Hij heeft gezegd: “Degene die op vrijdag zijn nagels knipt, zal in bescherming genomen worden tot de volgende vrijdag.”
Het is gewenst om op vrijdag Ghoesoel (douchen) te verrichten, geur aan te brengen en Mieswaak te gebruiken.


Terug naar overzicht print