Het geloven in Allah | 21-08-2007
Allah is Alleen, Hij heeft geen deelgenoot
Hij is Eeuwig, Hij zal altijd bestaan
Alleen Allah mag aanbeden worden, alleen hij is het waard
Allah is van niemand afhankelijk, iedereen is van Hem afhankelijk
Allah is Uniek, er is niemand dan Hij
Hij ziet alles en hoort alles, Hij praat, maar Hij heeft geen lichaam
Hij is Rein van alles
Hij heeft alle werelden en hemelen geschapen
Zijn Kennis en Macht is Uniek
Niemand heeft Hem onderwezen
Hij is de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle
Hij heeft ons lief, Hij heeft voor ons alles geschapen
Hij heeft de mens in een prachtige vorm geschapen
Allah is met Zijn Kennis en Macht overal
Hij ziet en hoort ons altijd
Hij voorziet ons in onze levensbehoefte
O Allah beschermt ons altijd tegen het kwade! Amien!
Terug naar overzicht print