Dagen: donderdag | 05-08-2007

Donderdag

De Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: “Bij Allah, de Verhevene, is er geen dag noch nacht gelijk aan donderdag en vrijdag.

Ook wordt volgens een overlevering op donderdag daden van dienaren gepresenteerd aan Allah, de Almachtige. Allah, de Verhevene, zal Barmhartig zijn voor Moslims en zal een ieder vergiffenis schenken, behalve hen die jaloezie en haat hebben of degenen die familierelaties verbreken. In een andere overlevering van de Geliefde Profeet van Allah, moge vrede en zegeningen op Hem rusten, wordt gezegd: “Op donderdag worden de deuren van het Paradijs geopend en Moslims, die geen Sjierk (iemand gelijkstellen aan Allah) hebben begaan, worden hunner zonden vergeven, behalve van de persoon die haat, jaloezie en ruzie heeft met zijn (Moslim-) broeder. Over hen wordt gezegd: “Wacht op hun totdat zij vrede met elkaar sluiten.”

Donderdag draagt zoveel zegeningen met zich mee dat reizen op donderdag een teken is van slagen. De Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam begon op donderdag de strijd ter verdediging tegen de vijanden van de Islam(Djihaad).

Als de Smeekgebeden van een persoon niet in vervulling gaan, dan moet hij trachten deze op een donderdag te vragen, als Allah, de Verhevene, het wilt, zullen zijn Smeekgebeden zeker vervuld worden. De Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam heeft gezegd: “Hij die op donderdag Soerah “Haa Miem Addoegaan” reciteert, zal als beloning van de Heer der werelden een huis in het Paradijs krijgen.” En in een andere overlevering zegt Hij: “Hij die op een donderdag Soerah “Haa Miem Addoegaan”reciteert, zullen zijn zonden vergeven worden.”

Vasten op donderdag:
In verschillende hadies boeken staan geschreven dat het reine gewoonte van de Heilige Profeet Mohammed Sallallaahoe Alaihie Wassallam was om op elke maandag en donderdag te vasten. Toen aan Hem hierover gevraagd werd, antwoordde Hij: “Maandag en donderdag worden daden van dienaren aan Allah, de Verhevene, gepresenteerd en Hij zal elke Moslim zijn zonden vergeven, behalve van die twee personen die hun Islamitische broederlijke relaties hebben verbroken. Allah, de Verhevene, zal dan zeggen: “Laat hen totdat zij niet vrede sluiten met elkaar. Vasten op donderdag is zeer zegenrijk. En ook vrijwillige Gebeden op deze dag dragen veel zegeningen met zich mee.

Ook de nachten zijn zegenrijk vanwege het feit dat de volgende dag de grote dag van de Moslim aanvangt, namelijk vrijdag, de dag van Djoema’a. Het is dan ook een van de rede waarom de heiligen van de bijeenkomsten (het Gedenken van Allah) hebben gehouden. Ook heden wordt in de Moskee op de donderdagavonden de Zikr gehouden.

aangepast: 29-08-2007

Terug naar overzicht print