40 Hadith voor kinderen | 07-07-2007

Wat zijn hadith?

Hadith zijn gebeurtenissen in de tijd van onze lieve profeet Mohammed (vrede zij met hem). In de Hadith kunnen we lezen wat onze profeet heeft gedaan en wat hij heeft gezegd.

De Hadith zijn geschreven na het leven van onze profeet. De mensen die ze schreven hebben de vrienden van onze profeet opgezocht en alles geschreven wat zijn over de profeet vertelden. Zij hebben er boeken van gemaakt, wij noemen die boeken `de hadith-boeken`

In de hadith-boeken kan je lezen wat onze profeet heeft gedaan en wat hij heeft gezegd.

De hadith boeken zijn genoemd naar de namen van die personen of naar hun afkomst.

Voor kinderen

De volgende hadiths zijn speciaal voor kinderen (maar ook ouderen). Deze hadith zijn heel leerzaam, zo kunnen kinderen meer over de Islam weten.

Vzmh = vrede zij met hem

 1. Aboe Said vertelde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Het Paradijs wordt verplicht voor hem, die zegt: Mijn Heer is Allah, mijn geloof is de Islam en mijn profeet is Mohammed.”

 2. Otmaan vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “De beste van jullie zijn zij die de Koran leren en het doorleren.”

 3. Abdullah bin amr vertelde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “De beste van jullie zijn degene met het beste gedrag.”

 4. Aboe Masoed Oeqbah ibn Amr al Ansarie al Badrie vertelde, dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Wie iemand iets goeds laat doen, krijgt dezelfde beloning als hij die het goede doet.”

 5. Moe’awiyya vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Allah schenkt kennis van het geloof aan degene voor wie Hij het goede wenst.”

 6. De boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “De eersten die naar het Paradijs geroepen zullen worden, zijn degenen die Allah, gedenken tijdens moeilijkheden en tijdens makkelijkheden.”

 7. Anas vertelde dat een bedoeïene aan de Boodschapper van Allah (vzmh) vroeg:
  “O Boodschapper van Allah, wat is de sleutel van het Paradijs?” Hij zei: “La ilaha illaAllah (er is geen god behalve Allah).”

 8. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Allah geeft rijkdom aan degenen die Hij liefheeft en niet lief heeft, maar het juiste geloof (de Islam) geeft Hij alleen degenen die Hij lief heeft.”
 9. Aboe Hoaira vertelde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:“Imaan heeft 70 onderdelen, schaamte is een onderdeel van imaan.”

 10. Muaz ibn djabal al Ansari vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Wie zijn laatste woorden, La ilaha illAllah, zullen zijn zal het Paradijs binnengaan.”

 11. De boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Allah accepteert je geloof niet zolang je niet volgens je geloof leeft; en Hij accepteert je goede daden pas als je ze met geloof doet.”

 12. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Schaamte is een onderdeel van imaan (geloof) en de plaats van imaan is het Paradijs. En schaamteloosheid is een onderdeel van grofheid en de plaats van grofheid is de hel.”

 13. Anas vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Wie mij niet meer lief heeft dan zijn vader en zijn kinderen en de rest van de mensen, heeft geen geloof.”

 14. De boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Zal ik jullie vertellen over de mensen in de hel? Zij zullen degenen zijn die gewelddadig, trots en koppig waren.”

 15. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Wie in Allah en in het hiernamaals gelooft, laat hem dan iets goeds zeggen of zwijgen,…”

 16. Abu Hoeraira vertelde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Allah zei: Ik heb (in het Paradijs) voor Mijn goede dienaren voorbereid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft waargenomen.”

 17. Anas Ibn Malik vertelde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Niemand van jullie gelooft, totdat hij voor zijn buur of broeder wenst wat hij voor zichzelf wilt.”
 18. De boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Een echte moslim is hij, van wie zijn tong en handen voor de andere moslim veilig zijn.”

 19. De Profeet (vzmh) heeft gezegd:
  “Wie gokt is alsof hij zijn hand heeft geverfd met het vlees en het bloed van een varken.”

 20. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Het geloof (in het hart) verlaat een mens wanneer hij steelt of wanneer hij alcohol drinkt…”

 21. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Iedereen die alcohol drinkt (en geen vergiffenis vraagt) zal in het hiernamaals niet mogen drinken (van de dranken van het Paradijs) .”

 22. Aboe Oemamah verhaalt, dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Het dichtst bij Allah, is degene, die de anderen voor is met het geven van Salaam (vredesgroet).”

 23. Abdullah ibn Amr vertelde:
  Een man vroeg aan de Boodschapper van Allah: “Welke islamitische werken zijn het beste?” De Profeet zei: “Geef eten aan de mensen en groet degenen (met Salaam) die je kent en die je niet kent.”

 24. De Profeet (vzmh) zei:
  “Een onderdeel van een goede moslim zijn , is dat hij niet bemoeit met, wat hem niet aangaat.”

 25. De Profeet (vzmh) zei:
  …Wanneer liegen een gewoonte wordt, zal de leugenaar bij Allah als een leugenaar in een boek geschreven worden.”

 26. Djaabir vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Ieder goede daad is sadaqa (sadaqa is liefdadigheid).”

 27. Aboe Horaira vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh):
  “Sadaqa dooft de woede van Allah…”

 28. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Wie zijn sadaqa terugvraagt is als een hond die zijn kots oplikt”

 29. Abdoellah ibn Amr ibn al-Aas vertelde dat hij de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Hij, die de salawaat over mij uitspreekt, zal door Allah tien keer gezegend worden.”

 30. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Er is een beloning voor vriendelijkheid voor ieder levend wezen.”

 31. De Profeet (vzmh) zei:
  ”Het vervloeken van een gelovige is (alsof je hem) vermoordt.”

 32. Aboe Horaira vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad, zal het Paradijs niet binnengaan.”

 33. De Profeet (vzmh) zei:
  “Het is niet passend voor een gelovige om een vervloeker te zijn.”

 34. Aboe Horaira vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Een ieder van jullie moet uitkijken wie hij als vriend neemt, het kan zijn dat hij anders het geloof van zijn vriend gaat volgen.”

 35. Oemmal moeminoen Aisjah vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Wanneer je gaat zoeken naar de fouten van de moslims heb je hen kapot gemaakt.”

 36. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Degenen die de mensen niet bedankt, bedankt Allah ook niet.”

 37. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “De sterke man is niet degene die gaat worstelen, maar degene die zich kan inhouden wanneer hij een woede aanval krijgt.”

 38. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “De salaat dat gezamenlijk word gebeden, heeft 27 maal meer waarde dan dat het alleen wordt gedaan.”

 39. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Wanneer twee moslims elkaar beledigen, ligt de schuld bij degene die begon!...”

 40. Oemmal moeminoen Aisjah vertelde dat de Boodschapper van Allah (vzmh) zei:
  “Allah is zachtmoedig, Hij houd van degene die ook zachtmoedig zijn in alle dingen.”

Terug naar overzicht print