Moharram | 05-01-2009

De eerste maand van het Islamitische jaar (is op 29 December 2008 begonnen) is de gezegende maand Moharram Sharief, met het begin van deze maand is het Islamitische jaartal 1430 ingegaan. Deze maand en vooral de tiende dag van deze maand heeft een bijzondere waarde in de Islam vanwege de historische feiten en gebeurtenissen die in deze maand hebben plaats gevonden, waarvan de meest recente, de marteling van de meest geliefde kleinzoon van de Heilige Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi wa Sallam samen met zijn kinderen familie en vrienden in Karbala, een stad in Irak.


De tiende dag van deze maand is de dag van Aashoera, dit is een heel bijzondere en zegenvolle dag, de meeste belangrijke gebeurtenissen hebben op deze dag plaats gevonden zoals: 1. Fir'aun en zijn leger zijn op deze dag verdronken.

 2. Het schip(ark) van Hazarat Nooh Alaihis Salaam is op de dag gestrand.

 3. De Tauba van het volk van Hazrat Yoenoes Alaihis Salaam werd geaccepteerd.

 4. Op deze dag werd Sayyidina Hazrat Ibrahiem Alaihis Salaam geboren.

 5. Op deze dag werd Sayyidina Hazrat Isaa Alaihis Salaam geboren.

 6. Sayyidina Hazrat Yoesoef Alaihis Salaam werd vrijgelaten uit de gevangenis.

 7. Sayyidina Hazrat Yoenoes Alaihis Salaam kwam uit de buik van de vis.

 8. Sayyidina Hazrat Moesa Alaihis Salaam werd geboren.

 9. Het grote vuur waarin Sayyidina Hazrat Ibrahiem Alaihis Salaam werd gegooid werd koud.

 10. Sayyidina Hazrat Ayyoeb Alaihis Salaam werd op deze dag genezen.

 11. De eerste regen uit de hemelen is op de dag gevallen.

 12. Allah Soebhanahoe wa Ta'ala heeft op deze dag de hemelen, bergen en de oceanen geschapen.

 13. De Dag van Qayamat zal ook op deze dag plaats vinden.


Alle goeie daden die in deze maand worden verricht worden meerdere malen meer beloond dan in andere maanden. En alle goede daden die op de dag van Aashoera worden verricht worden nog zwaarder beloond, enkele voorbeelden volgen hieronder:


Hazrat Abdoellah Ibn Abbaas zegt de Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi wa Sallam heeft vermeldt dat degene die op de dag van Aashoera zijn hand op het hoofd van een wees (yateem*) legt, Allah Soebhanahoe wa Ta'aala zal in ruil voor elke haar op het hoofd van het kind zijn rang in het paradijs verhogen.


Om zichzelf te wassen(douchen) op deze dag wordt ook beloond. De Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi wa Sallam vermeldt: Degene die op deze dag zichzelf wast(doucht) zal de rest van het jaar van alle ziektes beschermt zijn behalve de dood.


De Profeet Mohammad Sallallahoe Alaihi wa Sallam vermeldt: Degene die op deze dag een zieke bezoekt wordt beloond alsof hij alle kinderen van Adam Alaihis Salaam heeft bezocht. Met alle kinderen wordt hier bedoeld: ieder mens vanaf Sayyidina Adam Alaihis Salaam tot nu toe.


 


* Yateem is een kind wiens vader is overleden.


Terug naar overzicht print