Ramadan | 01-09-2008

Alle Moslims zij gezegend. De maand Ramadaan staat weer voor de deur. Deze negende maand van het Islamtische jaar brengt weer vele zegeningen met zich mee. Het is de maand waarin de Heilige Qoeraan is nedergezonden, de maand van het vasten, de maand van geduld de maand van vergiffenis, de maand van zegeningen. In het kort, de maand die een golf van vreugde doet voelen bij alle Moslims wereldwijd voordat de Vasten begint.

De Heilige Profeet Mohammed moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken, heeft in zijn schone preek gezegd: "Wanneer de eerste nacht van de Heilige maand Ramadaan aanbreekt, worden de deuren van het Paradijs geopend. Degene die in één van de nachten in deze maand vrijwillig zal bidden, zal Allah de heer der Werelden, hem in ruil voor elke neerdaling 1700 zegeningen schenken en voor hem een huis van smaragd reserveren in het eeuwige Paradijs."

In deze maand moeten Moslims vasten. Het vasten begint niet zoals sommigen denken vanaf zonsopgang, maar vanaf ochtenschemering oftewel het aanbreken van de dageraad(dit is een tijdstip dat een paar uur voor zonsopgang aanvangt) en duurt tot de zonsondergang. De vasten is een verplichting voor alle volwassen Moslims(hou er wel rekening mee dat een persoon in de Islam jongere leeftijd volwassen wordt dan 18 jaar).

Een maand lang zullen zegeningen op de vastende neerdalen. De weg om het Paradijs te verdienen wordt geopend. Degene die in deze maand het Paradijs niet zal verdienen heeft voor zichzelve het niet beter gemaakt. Daar waar Moslims weer gestimuleerd worden in deze maand om vroom te worden en zich te onthouden van zonde, zien wij ook in deze heilige maand hoe vredelievend de Islam is.

De zevenentwintigste nacht van deze maand heeft Allah de Heilige Koran neergezonden op de Heilige Profeet Mohammad, moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken.. Dit is een zegenvolle nacht. Een nacht waarop Engelen zullen neerdalen op de aarde en de regen van zegeningen zullen druppelen op de Moslims. deze nacht heet "Lailatoel-Qadr" en is zo zegenvol dat Allah, de Heer der werelden, in de Heilige Koran heeft genoemd. "De Heilige Nacht Qadr is zegenrijker dan duizend maanden". Elke aanbidding, elk goede daad in deze Heilige Nacht is uitermate zegenrijk.

Alle Smeekbeden die in deze Nacht zullen worden gevraagd, zullen worden verhoord. Engelen zullen neerdalen bij degenen die met oprecht Gebed verrichten, zij zullen voor de aanbidders aan Allah, de Heer der werelden, vergiffenis afsmeken.

Moge Allah, De Heer der Werelden, ons in de gelegenheid stellen om in deze maand en in het bijzonder in de Heilige Nacht "Qadr" vele gebeden te kunnen verrichten. Amien.


Terug naar overzicht print