Zoel Hieddja | 01-12-2008
De laatste maand van het Islamitische jaar is de maand Zoel-Hieddja. De naam geeft al aan dat dit de maand van de verplichte Bedevaart "Hadj". Dit is de maand  waarin gelukkige Moslims naar Mekka gaan om de Hadj te verrichten. De hadj is verplicht (Farz) op elke volwassen Moslim man en vrouw als ze daartoe de middelen hebben.
Op de eerste dag van deze maand vond het huwelijk tussen de dochter van de Heilige Profeet, moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken, Hazrat Fatima en Hazrat Ali, mogen zij Allah behagen, plaats.
Deze hele maand is zeer zegenrijk, maar vooral de eerste tien dagen van deze maand zijn zeer verdienstelijk. Het is daarom ook gewenst om deze dagen Allah, de Verhevene, te aanbidden en vrijwillig te vasten.
Moge Allah, de Barmhartige, alle Pelgrims een gezegend en geaccepteerd Hadj schenken en de gebeden van de Moslims verhoren. Amien!

Dit is ook de maand van Ied-Ul-Adha (het Slachtfeest) en Qoerbanie. De Ied-Ul-Adha ook wel de grote Ied genoemd, brengt een zeer gezegende sfeer en nieuwe leven in het geloof van de Moslim, het doet ons herinneren aan de Profeet Ibrahiem, moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken, en zijn opofferingen aan Allah Soebhanahoe wa ta'ala.
De Qoerbanie is verplicht(waadjib) op elke volwassen Moslim man en vrouw die in bezit zijn van het vastgestelde bedrag (87,5 gram goud of 612 gram zilver of andere bezittingen van het zelfde  waarde).

De Heilige Profeet Mohammed, moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken, vermeldt: Er is geen daad die de mens kan verrichten in de (3) dagen van Qoerbanie, die  bij Allah meer geliefd is dan het laten vloeien van de bloed(van het dier). En hij(het dier) zal op de dag van Qayamat terugkeren met zijn hoorns, haren en nagels. En het bloed zal bij Allah Soebhanahoe wa Ta'ala geaccepteerd worden voordat het de grond raakt.

De Qoerbanie is een Soennat van Profeet Ibrahiem moge Allah Hem vrede en zegeningen schenken, en kan niet vervangen worden door andere daden zoals het doneren(aan armen) van geld of zelfs goud en zilver gelijk aan het gewicht van een schaap of koe.

De zegeningen en beloningen van de Qoerbanie zijn ontelbaar, wat hier beneden volgt zijn maar een paar voorbeelden.
Als de eerste druppel bloed op de grond valt wordt de persoon die de Qoerbanie doet  met 70 rangen verhoogd.
Bij de tweede druppel krijgt hij 70 zegeningen. Bij de derde druppel wordt er 70 van zijn zonden verwijderd.
Dit gaat zo verder tot het laatste druppel bloed op de grond is gevallen. En zo gaat het ook bij alle onderdelen van de Qoerbanie, bv. bij het snijden van de vlees, het uitdelen van de vlees, bij elke stap die men doet om het vlees bij een vriend of familie te bezorgen en uiteindelijk zelfs bij het voorbereiden van het vlees en het voeden van je gezin, bij al deze activiteiten wordt hij zwaar beloond door Allah Soebhanahoe a Ta'aala.

Moge Allah, de Barmhartige, ons allen de wil schenken om de Qoerbanie te verrichten. Amien!
Terug naar overzicht print